+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต3วัน2คืน+เที่ยวเกาะราชาโดยเรือยอร์ช

0
Price
From4,900 THB.3,300 THB.
Price
From4,900 THB.3,300 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

3213

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน+เที่ยวเกาะราชา+เกาะเฮ โดยเรือยอร์ช คาตามารัน

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต เขารัง เมืองเก่าภูเก็ต วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ แพ็คเกจทัวร์รวมที่พัก

ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต

วันที่ 1 รับลูกค้าจากสนามบินภูเก็ต+ซิตี้ทัวร์

เวลา… เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตโดยเที่ยวบินที่…..

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเกมบีร่าทัวร์จะถือป้ายชื่อของท่านที่จุดนัดพบ

*มุ่งหน้าสู่เมืองภูเก็ต แวะชมโรงงานผลิตไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและเครื่องประดับจากมุกภูเก็ตแท้ ๆ

*เดินชมย่าน เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชมอาคารชิโนโปรตุกีซ

เป็นสถาปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม

และกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต

*ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวเขารัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองภูเก็ต

*นำท่านเยี่ยมชมวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องแวะนมัสการ

หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

พร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัดด้วย

*ชมทัศนียภาพของ หาดราไวย์ และหมู่บ้านชาวเล (ชาวมอร์แกน)

*ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ

เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต

และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย

*แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวกังหังลมและหาดในหาน

แวะจุดชมวิว 3 หาด ได้แก่ หาดกะตะ หาดกะรน หาดกะรนน้อย ถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก

นำท่านเชคอินเข้าสู่โรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชาโดยเรือยอร์ช (อาหารเช้า+อาหารเที่ยง)

07.00 น.  มีรถรับจากโรงแรมที่พัก สู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

08.30 น.  ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดยเรือยอร์ช

09.30 น.  ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่าน นอนอาบแดด , ว่ายน้ำ ริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมาย เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่ว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ช คาตามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล

12.30 น. ถึงเกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับการดำผิวน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน ชื่มชมปลาสวยงาม และขึ้นเกาะราชาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด

18.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก

วันที่ 3 แวะซื้อของฝาก+ส่งกลับสนามบินภูเก็ต (อาหารเช้า)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

นำท่านไปยังร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านของฝากขึ้นชื่อและเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต

เลือกซื้อของฝากและสินค้าโอทอปจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต,

ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมือง, ร้านเสื้อยืด

เดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อส่งท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

ออพชั่นที่ 1 ราคาแพ็คเกจ 3,300 บาทต่อท่าน***
พักที่โรงแรม Ashlee Hub Hotel Patong

ออพชั่นที่ 2 ราคาแพ็คเกจ 3,900 บาทต่อท่าน****+
พักที่โรงแรม  The Marina Phuket Hotel

ออพชั่นที่ 3 ราคาแพ็คเกจ 4,400 บาทต่อท่าน
พักที่โรงแรม Pamookkoo Resort, Katab Beach

ราคาแพ็คเกจดังกล่าวรวม:

+รถรับ-ส่งสนามบินหรือ บขส. ภูเก็ต

+ทริปเกาะเฮ+เกาะราชาโดยเรือยอร์ช

+เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต (city tour) 3-4 ชม.

(เที่ยวชมเมืองเก่าภูเก็ต, จุดชมวิวเขารัง, ร้านของฝากพรทิพย์, วัดฉลอง, แหลมพรหมเทพ)

+โรแรมที่พัก 2 คืน (ท่านสามารถเลือกที่พักได้จากออพชั่นข้างบน)

+อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ)

+ประกันอุบัติเหตุระหว่างทัวร์

+อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ, อาหารเที่ยงระหว่างทัวร์ 1 มื้อ)

ราคานี้ไม่รวม:
– ตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถทัวร์
– อาหารค่ำ/อาหารมื้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแพ็คเกจ
– ค่ามินิบาร์/ค่ามัดจำมินิบาร์ (ลูกค้าต้องจ่ายตรงกับทางโรงแรม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

สิ่งที่ท่านควรพาไประหว่างทัวร์
+ ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
+ กล้องถ่ายรูป ถุงพลาสติกกันน้ำ (ป้องกันน้ำเข้ากล้องถ่ายรูป)
+ ยาดมหรือยาป้องกันเมาคลื่น

หมายเหตุ:
*โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและเวลาเที่ยวบินของลูกค้า
* ทัวร์ทุกโปรแกรมจำกัดจำนวนผู้โดยสาร (New Normal travel) กรุณาจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม
* โปรแกรมทัวร์นี้ไม่นำแนะสำหรับเด็กทารก, สตรีมีครรภ์หรือผู้มีโรคประจำตัว เช่น ปวดหลัง ปวดคอ
* ราคาเด็ก 4-11 ขวบ จ่าย 80% ของราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง มีเตียงเสริมให้)
* โปรแกรมซิตี้ทัวร์สามารถย้ายไปทำวันแรกได้ถ้าหากไฟล์ทลูกค้ามาถึงตอนเช้า
* เวลาเชคอินหลัง 14.00 น. เวลาเชคเอ้าท์ก่อน 12.00 น.
* ราคานี้สำหรับการเข้าพักตั้งแต่เดือนพฤษาคม-เดือนตุลาคมเท่านั้น
* จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาทสำหรับการเข้าพักช่วงวันที่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค., 16 ม.ค.- 30 เม.ย.
* จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาทสำหรับการเข้าพักช่วงวัน 21 ธ.ค.- 15 ม.ค.
* กรุณาสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางในทะเล
* งดให้อาหารปลาและอาหารลิงเพราะเป็นการทำลายระบบนิเวศน์
* ไม่ควรยืนบนปะการังในขณะเล่นน้ำ/ดำน้ำ
* ไม่ควรเก็บเปลือกหอยหรือก้อนหินสวยงามกลับบ้าน

เงื่อนไขการชำระเงิน:
*มัดจำ 50% ของยอดเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 50% จ่ายเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต (ก่อนเช็คอินเข้าที่พัก)
*หลังจากจ่ายเงินค่ามัดจำแล้วส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับรายชื่อผู้โดยสารมาที่อีเมล์/ไลน์แชท/หรือเฟสบุ็คแชท

รายละเอียดการชำระเงิน
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: เกมบีร่าทัวร์
หมายเลขบัญชี: 0361836103 (ออมทรัพย์)

อยากเที่ยวภูเก็ตต้องเที่ยวกับบริษัททัวร์ของคนภูเก็ตรับรองไม่ผิดหวัง
เพราะเรามีประสบการณ์จัดทัวร์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และในเขตอันดามันมานานหลายปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0841845805
ไลน์ไอดี: gembiraoffice หรือคลิกลิ้งค์  https://lin.ee/44E9vg
เฟสบุ๊คแชทคลิก>> https://m.me/gembiratourphuket
อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเฟสบุ๊คแฟนเพจของเราเพื่อติดตามข่าวสารและราคาโปรโมชั่น
https://www.facebook.com/gembiratourphuket
E-mail: info @ gembiratour.com,
gembiratour @ gmail.com

Photos
error

Enjoy this blog? Please spread the word :) คุณชอบบทความนี้ไหม? อย่าลืมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะ :)